| | |

Pencapaian Piagam Pelangan

Laman Utama » Pencapaian Piagam Pelanggan

 

 

Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

21

100%

-

-

21

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

0

-

-

0


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

0

 

0%

-

-

0

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

    PMK

9

100%

-

-

9

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

4

100%

-

-

4

 

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

 

PP

22

100%

-

-

22

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

 

PP

0

0

-

-

0

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

 

6

 

100%

 

-

 

-

 

6

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

98 Bil

100%

-

-

98

 

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

4

100%

-

-

4

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

0

-

-

0


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

7

100%

-

-

7

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

PMK

10

100%

-

-

10

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

2

100%

-

-

2

 

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

51

100%

-

-

51

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

PP

0

0

-

-

0

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

 

7

 

63.4%

 

4

 

36.36%

 

11

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

1,044 Bil

100%

-

-

1,044 Bil

 

 

 

 

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

0

0

-

-

0

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

0

0

-

-

0


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

*catatan: tiada permohonan baharu bagi bulan Mac 2020

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

 0

0

8

100%

Kehabisan stok sijil dan arahan PKP 18 Mac sehingga 31 Mei2020

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

0

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

43

100%

-

-

43

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

0

0

-

-

0

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

3

100%

-

-

3

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1900 bil

99.95%

1

0.05%

1900 bil

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

0

0

-

-

0

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

0

0

-

-

0


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

8

53%

7

47%

15

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

-

-

15

100%

Kehabisan stok sijil dan arahan PKP 18 Mac sehingga 31 Mei 2020

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

0

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

0

0

-

-

0

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

0

0

-

-

0

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

4

100%

-

-

4

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1,499

100%

-

-

Bil yang diproses dan diterima pada  bulan April 2020

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

0

0

-

-

0

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

0

0

-

-

0


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

0

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

0

0

3

100%

Kehabisan stok sijil dan arahan PKP 18 Mac sehingga 31 Mei 2020

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

0

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

3

100%

-

-

3

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

0

0

-

-

0

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

6

100%

-

-

6

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

637 bil

100%

-

-

Bil yang diproses dan diterima pada  bulan Mei 2020

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

10

100%

-

-

10

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

0

0

-

-

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

0

0

-

-

0

 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

-

-

0

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

32

100%

-

-

32

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

3

100%

-

-

3

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

3

100%

-

-

3

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

0

0

-

-

0

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

7

100%

-

-

7

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1,255 bil

100%

-

-

Bil yang diterima dan diproses pada  bulan Jun 2020

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan ketua isirumah miskin tegar yang telah dikenalpasti mendapat bantuan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

PSE

0

0

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh permohonan diterima.

 

PSE

0

0

-

-

0

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut iaitu dari tarikh kelulusan yang diberikan :

 

 

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan

-

-

-

-

-

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan

-

-

-

-

-

 

4

Memastikan pelajar di peringkat IPTA bagi semester 1 menerima pembiayaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh borang permohonan Skim Bantuan Galakan Pendidikan diluluskan.

 

PMK

30

100%

-

-

30

 

5

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan keperkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

7

100%

-

-

7

 

 

6

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap penyelidik Luar Negara dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima, selepas mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU) , Jabatan Perdana Menteri.

 

 

PP

0

0

-

-

0

 

7

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

12

100%

-

-

12

 

8

Memastikan bil-bil serta tuntutan lengkap yang diterima, di bayar segera tidak lewat daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan

 

KEW

1,618 bil

100%

-

-

Bil yang diterima dan diproses pada  bulan Julai 2020

 

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

0

0

0

0

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

10

100

0

0

10

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

 • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

0

0

0

0

0

 • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

0

0

0

0

0


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

23

100%

0

0

23

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

12

100%

0

0

12

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

0

0

0

0

0

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

12

100%

0

0

12

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

0

0

0

0

0

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

PRO

2

28.5%

2

28.5%

4

 

INTEGRITI

2

28.5%

1

14.5%

3

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1,503 Bil

100%

-

-

1,503 Bil yang diproses

Kemaskini Terakhir :

Skip to content